Review


U stelt een document op en wil een deskundige review. Dit kan zijn: een offerte, een Plan van Aanpak, een VGM plan, technisch rapport, kostenoverzicht, o.i.d.

- Wij analyseren de vraag

- Wij stellen een specifieke reviewcriteria voor

- Wij voeren een review uit

- Wij controleren of uw document aan de vooraf besproken criteria en aan de verwachtingen van

   geadresseerden voldoet

- Wij geven advies tot verbetering