Conditiemeting


Uw voordelen uit de conditiemeting:

- Uw areaal is op orde

- Decompositie van uw objecten is vastgesteld

- Technische conditie (schaal 1 t/m 6) conform NEN2767 vastgesteld

- Basis voor meerjaren beheer- en onderhoudsplan

- Basis voor risico inventarisatie en risicogestuurd onderhoudsplan

- Restlevensduur en LCC

- Uitstekende onderbouwing voor uw toekomstige investeringen