Plan van Aanpak


U bent een opdrachtnemer en u dient een Plan van Aanpak op te stellen. Het document moet op niveau zijn, omdat het kritisch door uw opdrachtgever wordt beoordeeld. Maar het moet ook uitvoerbaar zijn en binnen uw budget:

- Wij steunen u een hoger niveau te bereiken

- Wij kijken scherp naar de uitvraag

- Wij analyseren de belangen van uw opdrachtgever

- Wij overleggen de strategie met u

- Het Plan van Aanpak kunt u zonder meer bij uw opdrachtgever leveren en gelijk uitvoeren

- Wij verhogen uw kans om hoger te scoren